donderdag 12 juni 2008

Biekorf 2008/2: inhoud


Artikels

Johan Beun, De heernissen van de kerk van Mesen in Lampernisse en Oostkerke 145-160
Peter De Baets, Waar lag Fraxerias? 161-164
Jan Van Acker, De vlag van Joe English voor de Veurnse studentenbond 165-177
Paul Trio & Marjan De Smet, Roeselaarse kapelaans in de Zonnebeekse databank (Doza) 178-189
Danny Everaert, Militair en moordenaar. Nog over asielrecht op het gewijde 190-194
Johan Decavele, De studies en de carrièrestart van de Bruggeling Daniël du Tertre, 1556-1563. Een pad vol hindernissen 195-198
Andries Van den Abeele, Zes eeuwen Gruuthusehandschrift en zijn mogelijke eigenaars. Deel 2: Van Ten Berghe naar Den Haag 199-214
Karel De Clerck, Herinneringen aan Frank Baur weer opgeroepen 215-217
Georges van Walleghem De klank van het volk. Liederen van na de laatste wereldoorlog, 218-227
Alfons Dewitte, Feesten in Brugge. Commentaar bij het Gruuthusehandschrift, 228-230

Mengelmaren
Opnieuw het middeleeuwse psalter (Alfons Dewitte) 164. – Bochude (Gijs Nederlof) 177. – Volksgeneeskunde (A.B.) 189. – Bruggen te Brugge (A.D.) 194. – De fundatie van een rijke weduwe: Avascone Robesons, 1231 (A.D.) 198. – In veste nuptiali, 1235: koorknapen op hun paasbest (A.D.) 218. – Helena Wille promoveert op de natuuralbums van Karel van Sint-Omaars (LV) 231-232. – Brugs en Antwerps: de standaardtaal van de Nederlanden in de 16de eeuw (Johan Decavele) 232-233. – Herinnering aan de hongersnood van 1587-1588 te Brugge (Peter De Baets) 233. – Vrachtschepen in de Brugse haven, 1575 (Peter Hautekiet en LV) 234-235. – Kapoenen, een vet lam en ander lekkers voor bisschop De Rodoan, 1615 (LV) 235-236. – Wiegendrukken verzamelen (LV) 236-237. – Verzamelaars in de ban van boeken (LV) 237-239. – Binnenkijken in brouwerijen in Brugge in de 16de eeuw (LV) 239-241. – De grafzerk van Marie Wais (1341) in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge (Ronald Van Belle) 241-242. – (Frans-)Vlaanderen schenk een fregatschip aan koning Lodewijk XV (1762) (Cyriel Moeyaert) 243-244. – Jean Semont (+1414) en de Doornikse werkplaatsen voor boekverluchting (Alfons Dewitte) 244-245. – Internationale belangstelling voor Bonaventura Vulcanius (1538-1614) (LV & ADW) 245-246. – Wat ick vermach: Jeremias Bastingius en Ieper, 1583 (LV) 246-247


Beantwoorde vragen

De strooien graaf van Ieper (Pierre E.A. Mylle) 247. – De pottenbrekers van Vlamertinge (Pierre E.A. Mylle) 248. – Wielerbanen van weleer (Ferdy Callewaert, Bernard Delange, Pierre Mattelaer, Pierre E.A. Mylle, Philippe De Gryse) 248-250. – De familie De Grave in Ursel (Joke Verfaillie, Ronny Debbaut, Filip Bastiaen) 250-251. – Slijpstenen (Paul Denys, Alfons Theuninck) 251-252. – Hanenkampen (Jacques Beun) 252

Boekbesprekingen

M. De Schepper, A. Kelders & J. Pauwels, In de ban van boeken: grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België, 237-239. – H. Anseeuw, Er is leven in Brugge, 1856-2000, 240-241. - D. Vanwijnsberghe, Moult bons et notables: l’enluminure tournaisienne à l’époque de Robert Campin, 244-245

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 253-254
Doppen – pricstoel – versschen – veughelgaijoele

Vraagwinkel
255-256
Mendes de Leon – Haarsnijdereijen – Portret van Pieter Lanchals – Manillen – Expo 1935 – Conporsoen – Elfstedenronde – Tieltse kaas en boter – Waar ligt Gerina – Bijzondere grafschriften – Sweyghende tol

Prenten: Kaartje met de heernissen van de kanunniken van Mesen in Lampernisse en Oostkerke, 146 – Fraxenar in Karolingische minuskel, 162 – De vlag van de Veurnse studentenbond en de ontwerptekening door Joe English, 166 – Het wapen van Veurne naast een studerende jongeling (diploma Bisschoppelijk College Veurne, tekening Joe English in 1917) 173 – Tekening van Joe English in de nalatenschap van pater Calbrecht, 176 –
De grafzerk van Marie Wais in de Sint-Salvatorskerk in Brugge, 270

Sweyghende tol?

Vraagwinkel 2008 - 2. - Ene Pieter Praet was in 1629 pachter van de “sweygenden thol” te Dendermonde. Wat hield die tol in, en vanwaar de term “zwijgend (?)”? B.

Bijzondere grafschriften

Vraagwinkel 2008 - 2.
Menschelike vormen
Spyse voor de wormen
Van ghelycke weerde
Wil my ghedyncken
Die liggen en stincken
In tslyck der eirde

Dit grafschrift werd in 1891 genoteerd te Lissewege. Zijn nog dergelijke grafschriften op rijm gekend en gedocumenteerd? De zgn. grappige grafopschriften uit 18de eeuwse drukken mogen hier buiten beschouwing worden gelaten. PdB

Waar ligt Gerina?

Vraagwinkel 2008 - 2. - In de kroniek van Despars staat vermeld dat de Van Straetens, na de moord op Karel de Goede, vluchtten naar Ierland en vandaar naar een eiland, dat men in latine Gerina heet. (Despars, ed. De Jonghe, deel 1, p. 307). Bij Lodewijk van Velthem staat: Nu woenden dese in Irlant/ Ende hadden daer verworven lant / Ane den coninc in deser maniere/ Datsi souden sonder faelgiere[n]/ Hem helpen houden des zees bort/ Ende haer landekijn eheten word/ van genen lieden Gerina. Waar ligt Gerina? Peter De Baets

Tieltse kaas en boter

Vraagwinkel 2008 - 2. - Op 7 augustus 1490 probeerde de Brugse schepen Jacob van Ghueleke de stad te ontvluchten. Hij werd opgepakt, verkleed als vrouw, als quansuus ic gae te Thieldwaerd om buetre (Het boeck van al ’t gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477 , 14 februarii, tot 1491, Gent 1859, p. 349). In Biekorf stond ook al eens een Brugse vermelding uit 1543 van middelbaer Tielsschen casekins, cleen Thielsschen casekins (B 93-370). Wat is geweten van Tielt als centrum voor boter en kaas? C. Slabinck

Elfstedenronde

Vraagwinkel 2008 - 2. - Vele jaren geleden hadden we ook in onze provincie een Elfstedenronde, weliswaar geen schaatswedstrijd, wel een wielerwedstrijd die aankwam op het Zand in Brugge. Werd er dan echt langs elf steden gefietst? En welke steden waren dat dan? ML

Conporsoen

Vraagwinkel 2008 - 2. - (In 1490) doe was… verbarrent droghen harync, geheeten conporsoen, zeer vele ende grote menichte (Het boeck van al ’t gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477 , 14 februarii, tot 1491, Gent 1859, p. 333). Staat “conporsoen” nog elders genoteerd? C. Slabinck

Expo 1935

Vraagwinkel 2008 - 2. - Dit jaar krijgt de Expo 1958 heel veel aandacht. Wordt er dan niet vlug vergeten dat ook in 1935 een Wereldtentoonstelling in Brussel werd georganiseerd? Zo massaal er in 1958 richting expo werd getrokken, zo weinig waren het er in 1935, nog volop crisisjaren. Zijn er lezers die de expo 1935 misschien zelf hebben meegemaakt en wat zijn hun ervaringen en herinneringen? Alle informatie is welkom. Ludo Vandamme

Manillen

Vraagwinkel. - Over kaartspelen is veel te vinden. Over manillen, zo sterk verspreid in onze provincie, bijna niets. Vanwaar de naam, hoe, wanneer en door wie geïntroduceerd? En van waar die populariteit? LV

Portret van Pieter Lanchals

Vraagwinkel 2008-2. - Ene graaf de Thiennes uit Gent was in 1834 in het bezit van een portret geschilderd door Holbein, voorstellende de Brugse schout Pieter Lanchals (Mess. des sciences de Belgique). Wat is daar van aan? B.

Haarsnijderijen

Vraagwinkel 2008-2. - In haarsnijderijen werden gedroogde hazen- en konijnenvellen via chemische processen bewerkt tot vilt. In Vlaanderen was en is vooral Lokeren (Oost-Vlaanderen) bekend voor deze nijverheid. Wie weet of haarsnijderijen ook in onze provincie, op industriële of ambachtelijke schaal, bedrijvig waren? AdS

Mendes de Leon

Vraagwinkel 2008-2. - Maurice Mendes de Leon (1856-1924) was een pionier van de gynaecologie in Nederland. Hij behoorde tot een Portugees-Joodse familie die al eeuwen te Amsterdam woonde. Zijn vader Isaac was getrouwd met ene Annely Phillips uit Abergavenny in Wales (Ned. Tijdschr. Geneeskunde (2008), p. 956-963).
Maurice is evenwel geboren te Brugge op 5 juli 1856: hoelang verbleef de familie Mendes te Brugge of waren ze enkel op doorreis? Peter De Baets

woensdag 19 maart 2008

Biekorf 2008/1: inhoud

Artikels
Luc François - Lucien Van Acker en Biekorf, een symbiose? 5-15
Luc François mmv Jan Van Acker - Bibliografie van Lucien Van Acker in Biekorf 15-39
Hannes Lowagie -Zelfmoord als laatste uitweg. Ziekte, waanzin en armoede in Brugge tijdens de Bourgondische periode (1385-1500) 40-46
Dries Van den Abeele - Zes eeuwen Gruuthusehandschrift en zijn mogelijke eigenaars. Deel 1: Van Gruuthuse tot Van Borsselen 47-66
Els Depuydt -Een slechten, schier-Hollandschen peter. Aanvullingen bij het conflict Guido Gezelle-Frans De Potter, 1888 67-69
Johan Decavele - Brugse Leliaarts, Gentse Klauwaarts 70-71
Alfons Dewitte - Een Brugs psalterium (1280-1290) 72-74
Romain Vanlandschoot - Hugo Verriest en het XXVIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres. Kortrijk 20-25 augustus 1902 75-91
Karel De Clerck -Tante Alida Brulez uit Pittem 92-101
Ronald Van Belle - De grafzerk van kapitein Louys Janssins († 1650) en familie in de Sint-Gilliskerk in Brugge 102-111
Jozef Heus - Onderwijs en fanfare. Een moeilijke combinatie in Handzame (1876-1877) 112-117 Peter De Baets -Een reisgenoot van James Cook overleden te Oostende (1785) 118-120

Mengelmaren
Het Medicyn boexken van chirurgijn Willebald David, 1765 (LV) 46. – Een testamentaire clausule uit de Franse Tijd (Peter De Baets) 101. – Over vogels (LV) 121-122. – Queeste naar de klok van Cornelius Lammens (Jan Breyne) 122. – Red de bakovens! (LV) 123. – De Onser Liever Vrouwen Pilgrimatie van zuster Livine Sweghers (LV) 123. – Berdelle(wortel) (Frans Debrabandere) 124. – Vrouwonvriendelijke evangelies (LV) 126-127. – De Meesters van Otto van Moerdrecht (Alfons Dewitte) 128. – VIIJ nieuwer keersen vanden Hieleghe Bloede, 1476 (Alfons Dewitte) 129. – Beeldenstorm in het Houtland, 1566 (Ludo Vandamme) 129-130. – Een uitgetekende genealogie, 1791 (Peter De Baets) 130-131. – Egidius-handschrift of Gruuthuse-handschrift? (LV) 131-132. – Nog over de gekleurde Leeuw als herbergnaam (Paul Huys) 133-134. – Inkt maken in Sarepta (Moerkerke) (LV) 134. – Een meerzwyn uit Blankenberge, 1532-33 (LV) 134-135. – The Order of The Golden Tree, 1403-1404 (A.D.) 135. – De Belgische Biekorf en andere crucoucken (LV) 136. – Boeken kopen en verkopen (Alfons Dewitte) 136.

Beantwoorde vragen
In De Swaene, estaminet (Pierre Mylle) 125 – Hanenkampen (Bernard Delange) 127-128 – Kerrewerck-luyderschap (P.E.A.M.) 137 – Legenden van Boucquillon (Emmanuel de Bethune) 137.

Boekbesprekingen
J. Boussauw, Vogels in volksgeloof, magie en mythologie, 121-122 – T. Lemaire, Op de vleugels van de ziel, 121-122 – L. Jongen (ed.), Jacob van Maerlant, Over vogels, 121-122 – K Lhermite & I. Van Eetvelde, Vuurvast. Bakovens in Vlaanderen, 123 – S. van Bergen, De Meesters van Otto van Moerdrecht, 128 – C. Chattaway, The Order of the Golden Tree, 135 – P. Buynsters, Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat, 136.


Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 138-142
Baerdemaker – Bertoen – Cijferschaille – Dampstede – Deffroyeren – IJzervast

Vraagwinkel 143-144
De strooien graaf van Ieper – Wielerbanen van weleer – ‘Cercle de Polymnie’ – Poortersgelden – Hoe bouwen in Brugge? – Bovekerke, onbekend aan de Fransen – Rederijker Pieter Deheeger – De pottenbrekers van Vlamertinge – Hanenzangwedstrijden – Synt Gheeteruut zyecte – De familie De Grave in Ursel.

Prenten: Magnificat anima uit 13de-eeuws psalter, 73 – Portret van Alida Brulez, 93 – Grafzerk van kapitein Louys Janssins en familie in de Sint-Gilleskerk in Brugge, 103 – Wapenkabinet van Louys Janssens, eertijds in Sint-Gilleskerk in Brugge, 104 – De vestingstad Mouzon (Champagne) in 1653, 111.


Rederijker Pieter Deheeger

Vraagwinkel 2008-1. - Wat is er bekend over ene Pieter Deheeger, die in 1811 de Rouwklang dichtte op het graf van dokter Pieter-Jacob Bouckaert uit Dadizele? A.B.

De 'pottebrekers' van Vlamertinge

Vraagwinkel 2008-1. - Pottebrekers zou de spotnaam zijn van de Vlamertingenaars. Waar staat dat gebruik en wie vond het uit? Of is het een kunstmatige spotnaam, zoals wel soms meer voorkwam? A.B.

Synt Gheeteruut zyecte

Vraagwinkel 2008-1. - Gedurende de winter 1582-1583 waren er te Brugge enkele epidemies: van de quade camerganch, van Synt Gheeteruut zyecte, ghenaempt de nyevve zyecte, ende och merst van de peste (kroniek van Guillaume Weydts, ed. 1869, p. 77). Wat was die Sint-Gertrude-ziekte? Peter De Baets

Yterativelick

Kleine verscheidenheden
Wie kan aanvullen? Een andere vindplaats, suggesties voor de woordverklaring, iets meer over de historische context?

Meester Jan Verdonck, 30 jaar, pastoor en deken van de christenheid in Belle sinds 1565, getuigt op 6 en volgende dagen van december 1569 in ondervraging door raadsheer Joos Huusman van Raad van Vlaanderen nav proces die erfgenamen van Ghelein Priem hebben aangspannen voor de Raad (Ghelein actief binnen protestantse kern van Belle in 1566, vastgezet, opgepakt en gevangen 3 maart 1568, doodvonnis niet uitgevoerd want stierf in de tussentijd van uutsinnichede na val uit venster gevangenis; gevraagd wat hij weet over Ghelein Priem, bij hem geweest in gevangenis , hem gereconcileert, zo es hy deposant andermael ten vermaenen van zyne vrienden by hem ghecommen inde voorscreven vanghenesse, hem vindende zeer gheperturbeert, flau ende cranck van herten, den welkcen hy deposant yterativelick vemaent ende ghevraecht hebende of hy achtervolghende zyne voorgaende admonitie ende confessie blyfven ende sterfven wilde in het oude catholyck gheloove ende kerstelicke religie, heeft verclaertst dat jae ende hem anderwaerf ghebiecht <>De Coussemaker, Troubles religieux, I, 149.

Vertimpanen

Kleine verscheidenheden
Wie kan aanvullen? Een andere vindplaats, suggesties voor de woordverklaring, iets meer over de historische context?

Item betaelt broeder Jan van Ghend de Aeugustijn vanden voorseiden bouke te vertimpanen ende van verlimene daert quaet was ende van iiij staerke bladeren, twee voren ende ij achter van fransine ende van al te verbinden in een nieu zueghin vel sterc, alzo daer thoe behoort, onder al stoffe moye van al, 0-8-10 > Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 599 : kerkrekening Sint-Jacobs 1489, f. 30v (notities James Weale)

zaterdag 1 maart 2008

Versschen

Kleine verscheidenheden
Wie kan aanvullen? Een andere vindplaats, suggesties voor de woordverklaring, iets meer over de historische context?

Adriaen Loonis, schepen Brugs Vrije, reist op 9 november af naar de quartieren van Watervliet en Cadsandt ‘omme aldaer in also verre alst doendel[ijck] ware te doen versschen ende recouvreren diversche polders diere gheiondeert waeren byder laetsten vloet, voor 10 dagen, 18-0-0
> Brugge, Rijksarchief, Brugse Vrije, reg. 271, rek. 1531-32 (of 32-33?), f. 39r

Spelonck

Kleine verscheidenheden
Wie kan aanvullen? Een andere vindplaats, suggesties voor de woordverklaring, iets meer over de historische context?

Het voorgebod met betrekking tot de vorselijke moeren in Vlaanderen uit 1539 bepaalt (XXI) dat niemand schepen mag laten liggen in het moer boven den boomen ofte den speloncken, als ze met met een slot zijn afgesloten. Daar staat een boete van 3 £ parisis op. Evenmin is het toegelaten te varen in het moergebied of turf te laden vooraleer de boomen ofte speloncken ontsloten zullen zijn. Daar staat een gelijkaardige boete op. Op andere plaatsen in dit voorgebod (ed. B. Augustijn, De veenontginning (12e-16e eeuw), Beveren, 1999, 161-166) is er sprake van drayboomen ofte brugghen. Draaibomen is in Waasland/Meetjesland het equivalent voor balie (Magda Devos, Bouwlandtermen …)
[Spelonk hier wellicht in betekenis van afsluiting of hekken]. In Mln.> spelonke of spelunke, van het Latijn> speluncus

Bueltonne

Kleine verscheidenheden
Wie kan aanvullen? Een andere vindplaats, suggesties voor de woordverklaring, iets meer over de historische context?

Joos Lomiet wordt 0-36-8 betaald uit stadskas (ordon. college) van Brugge voor aankoop, levering en vrachtkosten van een bueltonne Rynschen most, geschonken en verzonden aan de gouverneur van Vlaanderen, de graaf van Roeulx.
BRUGGE, Stadsarchief, SR 1547-48, f. 92v

Kleine verscheidenheden

Kleine verscheidenheden is een bijzondere rubriek in het tijdschrift. Vanaf zijn ontstaan heeft Biekorf alle aandacht gegeven aan de historische lexicografie van de Vlaamse taal. Antoon Viaene gaf dit vorm in een aparte rubriek, waarvan hij de titel, Kleine verscheidenheden, stilzwijgend had ontleend aan de Brugse taalkundige Edward Gailliard.

Vanaf 2008 willen we deze rubriek opnieuw tot leven wekken. Kleine verscheidenheden wil een platform zijn voor het inventariseren, verklaren en contextualiseren van minder bekende of onbekende woorden en woordgroepen (al dan niet in MNW en WNT). Van belang zijn dus de vindplaatsen van het woord en de taal- en historische context.

Nooit eerder lazen, transcribeerden, onderzochten zovele mensen oude Vlaamse teksten, uitgegeven maar vooral onuitgegeven bronnen in archieven en bibliotheken. Als een klein gedeelte van de taalschat die dat oplevert kan worden vastgelegd in deze rubriek, dan is het opzet geslaagd. En waarom zouden deze lemma's niet kunnen worden opgebouwd met de inbreng van verschillende vorsers (genealogen, heemkundigen, taalkundigen, historic, enz.)?

Dit is met andere woorden een oproep aan al wie oude teksten uit westelijk Vlaanderen leest. Signaleer interessante woorden, bouw mee aan de lemma's die op stapel staan.

Hanezangwedstrijden

Vraagwinkel 2008-1. - Zijn er geschreven en andere bronnen over ‘hanenzangwedstrijden’ die dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog? De ‘krieleniers’ die met hun krielhaantjes of andere hanen deelnemen aan dergelijke hanenzangwedstrijden, zijn verwant met de ‘vinkeniers, die beter bekend zijn en waarvan de geschiedenis werd onderzocht. Toch waren er zeker al in het begin van de vorige eeuw hanenzangwedstrijden. Voor Waregem is het bestaan in de jaren 1930 bekend van de ‘Blijmoedige Kraaiers’, een vereniging die ondermeer wedstrijden organiseerde in ’t Leeuwke. B.D. Waregem

Poortersgelden

Vraagwinkel 2008-1. - Poorters van Nieuwpoort betaalden zoals elders in 15de eeuw een poortersrecht, hier 3 £ indien het poorterschap gekocht werd, en 9 sch. indien het verworven werd door o.m. huwelijk. In de stadsrekeningen vinden we evenwel geen poortersgelden bij de inkomsten geboekt, niet op naam van de poorters, en niet als geglobaliseerde rekenpost.
Was dit ook zo in andere steden en wat gebeurde er dan met deze inkomsten uit het poortersrecht? J. Jore

'Cercle de Polymnie'

Vraagwinkel 2008-1. - In 1809 bestond er in Brugge een Cercle de Polymnie. Wat was het doel van deze vereniging? Wanneer gesticht en wanneer verdwenen? LVA

zondag 24 februari 2008

Bovekerke, onbekend aan de Fransen?

Vraagwinkel 2008 - 1. - Naar het schijnt is Bovekerke de eenigste prochie van Vlaanderen, die de Franschen over honderd jaar nooit gevonden hebben, zoo ongelegen was ze en verscholen in de bosschen, schrijft pastoor L. Slosse in de Emulatie (jg. 1906, blz. 258). Hiervoor steunt pastoor Slosse op het (mondelinge) getuigenis van kanunnik Tanghe.
Dit zal wellicht niet waar geweest zijn. Maar waar haalde Tanghe deze bewering, die hij zelfs niet geschreven heeft in zijn opstel over deze gemeente in de Standaerd van Vlaenderen (26 juni 1851). L.V.A.

Hoe bouwen in Brugge?

Vraagwinkel 2008 - 1. - In maart 1930 vond in Brugge een studiedag plaats waarin werd gediscussieerd over de toekomst van de architectuur in historische steden. Huib Hoste, Stan Leurs, Leo Stynen en andere architecten en kunsthistorici vroegen zich af op welke manier moderne architectuur mogelijk of wenselijk was in een gaaf bewaarde middeleeuwse stad als Brugge. Over die studiedag is helaas zo goed als niets terug te vinden. Zijn de lezingen gepubliceerd? Hoe reageerden de beleidsmensen en heeft deze discussie gevolgen gehad? Alle informatie is welkom. B.B.

donderdag 21 februari 2008

De familie De Grave in Ursel

Vraagwinkel 2008 - 1. - Charles-Joseph de Grave (+ 1805) schreef La République des Champs Elysées, een van de meest opmerkelijke boeken uit onze literatuur en pas na zijn dood uitgegeven. Daarin beweert hij dat Atlantis in Vlaanderen ligt, het Nederlands de oertaal is en Homeros een Vlaming was. De Grave zou afkomstig zijn van Ursel waar zijn vader op het einde van de 18de eeuw griffier was. Wie weet meer over deze familie en over de afkomst en het leven van deze zeer bijzondere man?

Wielerbanen van weleer

Vraagwinkel 2008 - 1. - Vandaag is de interesse voor de wielerbaan opnieuw groot. Tot voor enkele tientallen jaren waren er in onze provincie verschillende velodrooms in gebruik. Van hun geschiedenis is nauwelijks iets bekend. Welke gemeenten hebben ooit een wielerbaan gehad en waarom zijn deze pistes verdwenen? Wie waren toen de eigenaars en bleven er archieven bewaard? Resten er vandaag nog materiële sporen of relicten in de lokale toponymie? ML

De strooien graaf van Ieper

Vraagwinkel 2008 -1. - De Ieperse krant De Toekomst had in 1868 aandacht voor gebeurtenissen in dezelfde periode in vorige jaren of eeuwen. Op 10 mei werd verhaald hoe op 16 mei 1700 in Ieper den strooien Grave die maar ééns in 100 jaren ommegaat binnengekomen was vanuit Roeselare. Die figuur zat met een grote pruik in een karos en werd vergezeld door eenen grooten trein van edellieden, allen met strooien pruiken. Wat is hier meer over bekend? J.V.A.

West-Vlaams archief

De tweede ondertitel van Biekorf geeft vrij nauwkeurig het werkterrein weer: West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde.

Het tijdschrift is dus actief binnen vier verwante disciplines, en mikt in het bijzonder op de raakvlakken en synergieën tussen deze domeinen. Het gaat om geschiedenis, archeologie, taalkunde en volkskunde. Al jaren gaat de meeste aandacht naar geschiedenis; een groter evenwicht tussen deze disciplines is wenselijk. De ruimte waarbinnen Biekorf werkt is West-Vlaanderen, al kan van een begrenzing nauwelijks sprake zijn. Westelijk Vlaanderen (incl. Zeeuws- en Frans-Vlaanderen) is een betere omschrijving.

Het tijdschrift is opgebouwd uit vier vaste rubrieken. Vooraan komen de artikelen, die ruimte geven aan ondezoek van iets langere adem. Vervolgens krijgen nieuwe vondsten, korte artikelen, boekbesprekingen, signalementen en ander kort werk een plaats in de mengelmaren. Kleine verscheidenheden is een platform voor de historische lexicografie van de geschreven Vlaamse taal. In de vraagwinkel ten slotte kan iedereen zijn vragen of oproepen kwijt.

Biekorf is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar het werkt wel wetenschappelijk. Het mikt vooral op het kortere werk in leesbare bijdragen. De verhalende vorm geniet bijgevolg de voorkeur. Elke bijdrage en de vraagwinkel in het bijzonder roepen op tot actie, tot een wederwoord of een aanvulling. En zo gaat dit al meer dan honderd jaar en jaargangen lang ...

Alle verstandige Vlamingen lezen Biekorf

Deze blog ondersteunt de werking van Biekorf. Het tijdschrift Biekorf is, zo luidt de ondertitel, een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen gesticht door Guido Gezelle in 1890.

Biekorf is een tijdschrift met een lange traditie en het bindmiddel van een Biekorfgemeenschap. De leden van het berek, de vele medewerkers en lezers maken er deel van uit, elk op hun manier. Medewerkers zijn uiteraard enthousiaste lezers, veel lezers worden medewerker door te reageren op wat ze lezen, met een artikel, een korte notitie, een antwoord op een vraag of zelfs met een nieuwe vraag.

Biekorf werkt interactief, en dat maakt het tijdschrift tot een boeiend, actueel project. Een blog kan tot deze uitwisseling bijdragen, een stimulerende rol spelen binnen deze gemeenschap. Bovendien hoopt deze blog een binnenkort op te starten Biekorf-website te ondersteunen.