donderdag 21 februari 2008

West-Vlaams archief

De tweede ondertitel van Biekorf geeft vrij nauwkeurig het werkterrein weer: West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde.

Het tijdschrift is dus actief binnen vier verwante disciplines, en mikt in het bijzonder op de raakvlakken en synergieën tussen deze domeinen. Het gaat om geschiedenis, archeologie, taalkunde en volkskunde. Al jaren gaat de meeste aandacht naar geschiedenis; een groter evenwicht tussen deze disciplines is wenselijk. De ruimte waarbinnen Biekorf werkt is West-Vlaanderen, al kan van een begrenzing nauwelijks sprake zijn. Westelijk Vlaanderen (incl. Zeeuws- en Frans-Vlaanderen) is een betere omschrijving.

Het tijdschrift is opgebouwd uit vier vaste rubrieken. Vooraan komen de artikelen, die ruimte geven aan ondezoek van iets langere adem. Vervolgens krijgen nieuwe vondsten, korte artikelen, boekbesprekingen, signalementen en ander kort werk een plaats in de mengelmaren. Kleine verscheidenheden is een platform voor de historische lexicografie van de geschreven Vlaamse taal. In de vraagwinkel ten slotte kan iedereen zijn vragen of oproepen kwijt.

Biekorf is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar het werkt wel wetenschappelijk. Het mikt vooral op het kortere werk in leesbare bijdragen. De verhalende vorm geniet bijgevolg de voorkeur. Elke bijdrage en de vraagwinkel in het bijzonder roepen op tot actie, tot een wederwoord of een aanvulling. En zo gaat dit al meer dan honderd jaar en jaargangen lang ...

Geen opmerkingen: