maandag 27 juni 2016

Wederkeer

2015-1. - De pastoorsrechten van Westkapelle in 1524 omschreven onder andere: vanden wederkeer als den bruudt sanderdaechs weder te kercke comt 4 grOp wat slaat deze passage? P.D.B

Kerkbouw

2015-1. - In een rekening in het kerkarchief van Alveringem lees ik: “De somme van seven ponden, seven schellingen parisis. Dit over de leverynghe van drie voeren landt, 't welcke vervoert is geweest aen de selve kercke van Alverynghem, desen 22 9bre 1760, Buffeye”. In het kerkarchief van de O.-L.-Vrouwparochie van Nieuwpoort staat dan weer te lezen: “Joos vander Moere carreman voor 34 carren eerde omme de deure in Ste. Cristoffels cappelle te metsen” (1602-1603). Werd er wel eens aarde gebruikt om gewelven, deurbogen … tijdelijk te ondersteunen tijdens de bouw ? G.D.

Profetie van broeder Joannes

2015-1. - Ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog  ging er een clandestien geschrift van hand tot hand, met de titel: “Het einde van Duitschland, voorzegging van broeder Joannes”. België werd er vergeleken met Het Lam, Frankrijk met De Haan, Engeland met Het Luipaard, Rusland met De Witte Arend, Duitsland met De Zwarte Arend en Oostenrijk met De Andere Arend. De voorspelling eindigde (hoe kon het anders … ) met de nederlaag van Duitsland. Het geschrift beweerde te zijn ontstaan “in het jaar 1600”. Wie weet meer over deze profetie? - L.V.A.

Casselman en de Cassel-radio

2015-1. - In het kader van mijn onderzoek naar de opeising door de Duitse bezetter van radiotoestellen in Noordwest-België in april 1944 kwam ik de Brugse radiofabrikant Casselman op het spoor. Leon Casselman produceerde vanaf 1934 het radiomerk  Cassel , waarvan slechts één exemplaar bekend is, in een particuliere verzameling. Wie weet meer over het radiaomerk Cassel en zijn producent, de familie Casselman.- Gidi Verheijen, Buchten (Nederland)

Rode en witte sporen

2015-1. - In het leenregister van de kasselrij van Ieper uit 1647-1648 staat: een leen… belast met een paer spooren roode als den burchgrave ridder es…ende als den burchgrave maer schiltcnape en is…witte spooren. De rode sporen waren het dubbel waard van witte sporen. Werd elders ook een onderscheid gemaakt tussen de gebruikte sporen en wat betekent wit en rood in deze tekst? - Peter De Baets


Waterpunge

2015-1 & 2016-2. - De plant waterpunge (ook: slaplantje) haalt zijn Latijnse naam SamolusValerandi van Walerandus Dourez/Duretz, apotheker te Lyon in de 16de eeuw. Dourez zou afkomstig zijn van Vlaanderen. Zijn meer details gekend? - P.D.B

Infante

2015-1. - Op 23 december 1695 ordonneerde het leenhof Oudenburg te Gent om de weduwe van Joos Braet te vergoeden voor gemaakte kosten die eerder dit jaar werden gemaakt. Het betreft het varen met een schip van Hansbeke tot in Brugge “tot afhaelen  van de infante”. Wie kan deze infante, die niet nader bij naam wordt genoemd,  identificeren? - André Braet, Waregem

Lichtervelde-Lichterfelde

2015-1. - Het Pruisische dorp Lichterfelde in de buurt van Berlijn zou in de 13de eeuw gesticht zijn door Vlaamse immigranten, wel bepaald uit de omgeving van Lichtervelde. Het is inderdaad zo dat Vlaamse uitwijkelingen zich in die eeuw in het Oosten vestigden. Waar haalt men evenwel het “bewijs” dat het precies Lichterveldenaren waren die zich daar nederzetten? - L.V.A.

Windwachter

2015-1. - In de kerk van Middelburg in Vlaanderen ligt (of lag) de grafsteen van Jan van Acker, windwaghter deser stede (+ 1774). Zo schrijft Karel Verschelde in zijn Geschiedenis van Middelburg (1867), p. 161. Welk beroep of eervolle functie wordt hiermee bedoeld? - L.V.A.

De voornamen Ghislain en Ghislaine in adellijke families

2015-1. - Bij het systematisch overlopen van rouwberichten stel ik vast dat heel wat personen uit adellijke families de voornaam Ghislain of Ghislaine dragen. Bovendien is dit meestal de laatste naam van hun serie voornamen. Twee voorbeelden: baron Peers de Nieuwborgh Albert Eduard Irenée Chrétien Ghislain, of gravin Surmont de Volsberghe Claire Victoire Marie Ghislaine.
Is er iemand die voor dit gebruik een zinvolle verklaring heeft? - Gaby Van Canneyt


Begraven gewapender hand

2015-1. - Ene Joris De Dobbelare werd in 1489 te Brugge vermoord, ende den dooden was begraven … met ghewapender hand ghelyc als dat betaemtghedaen te zine (’t  Boeck van al ’t gene datter … binnen Brugghe, (Gent, 1859), p. 286). Wat betekent dit? - P.D.B.