vrijdag 24 december 2010

"Le chevalier boiteux" uit Ieper

Biekorf 2010 - 4 -Rogier Thibault, zoon van François die in 1525 te Ieper stierf, stond bekend als ridder van Jeruzalem dit le chevalier boiteux, vermeldt V.D.B. in Biekorf, 1964, p. 121. Hij is niet opgenomen in de thesis van Stijn Bossuyt over de Ieperse grafinscripties (op www.ethesis.net).
Een chevalier boiteux lijkt in middeleeuwse literaire bronnen niet onbekend te zijn. Maar hoe kwam Rogier Thibault aan deze bijnaam? - Jan Van Acker, Veurne

Vitse

Biekorf 2010 - 4 -Destijds hoorde ik oudere mensen van Poperinge zeggen van iemand die er op los praatte of zinloze praat vertelde: “Hij babbelt lijk Vitse”. Vaak voegden ze daar aan toe: “En Vitse lijk mijn gat”.
In het Poperingse wonen nog altijd Vitses, maar wie was de Vitse die aan de oorsprong ligt van dit gezegde? Een plaatselijke politieker die het voor het zeggen had, een grootprater of gewoon een herbergprofeet? - Alain De Caluwe, Brugge

Geen binnenscheepvaart zonder scheepsjagers

Biekorf 2010 - 4 -Tot omstreeks 1950 waren nog niet alle rivierboten uitgerust met een eigen
aandrijfmotor. Als ze niet werden gesleept door een stoomsleper of voortgestuwd door windkracht in hun zeilen moest gebruik gemaakt worden van één of meerdere scheepstrekkers. Scheepsjagers waren eeuwenlang een onmisbare schakel in het scheepvaartverkeer op de Leie en andere bevaarbare waterlopen.
Wie kan nog getuigen over het gebruik van scheepsjagers langs onze rivieren en kanalen? Wie heeft historische informatie over dit ambacht in onze regio? - Bernard Delange, Waregem

Invoer van vreemd zaaigraan

Biekorf 2010 - 4 - Circa 1870 voerde een Oostends koopman Engels zaaigraan in. Het was de beste Engelsche zaaitarwe, die ooit in België ingebracht geweest is: Roode en Witte, Gevulde en Ongevulde, kort of lang strooi, naar begeerte en zuiver van brand.
Wat is er bekend over de verlanding van onze graansoorten door invoer van vreemd zaaigraan? -L.V.A.

Laattijdige elektriciteitsvoorziening

Biekorf 2010 - 4 -Tot in 1950 heb ik gewoond in een afgelegen wijk van de gemeente Reningelst, dicht tegen de grens met Westouter, waar men in een tiental huizen pas in 1950 de elektriciteitsvoorziening aangelegd heeft. Zijn er nog wijken bekend waar dat elementair comfort er zo laat of nog later gekomen is? - Wilfried Beele, Ieper

Berck snyden

Biekorf 2010 - 4 - Een weduwe uit Wormhout woonde in 1771 in Proven, intussen gehuwd met Joseph Blanckaert, doende den quaeden & onrechtveirdigen stil van berck snyden door welck snyden en beschaedingen veele clachten veroorsaeckt … (Westhoek, 2010, p. 210).
Wat was dat berck snyden en over welke schade zou het hier kunnen gaan? - B.

West-Vlaamse vuurwerkmakers

Biekorf-2010-4 -Het is algemeen geweten dat de broer van Guido Gezelle in Brugge vuurwerkmaker was. Hij heette Romaan Gezelle en voor Romaans bedrijf heeft Guido Gezelle zelfs een taal-spetterende reclametekst geschreven.
Was Romaan Gezelle de enige vuurwerkmaker in onze gouw? Wat is er bekend over de oudere vuurwerkmakerij in onze streken? - L.V.A.