vrijdag 24 december 2010

Berck snyden

Biekorf 2010 - 4 - Een weduwe uit Wormhout woonde in 1771 in Proven, intussen gehuwd met Joseph Blanckaert, doende den quaeden & onrechtveirdigen stil van berck snyden door welck snyden en beschaedingen veele clachten veroorsaeckt … (Westhoek, 2010, p. 210).
Wat was dat berck snyden en over welke schade zou het hier kunnen gaan? - B.

Geen opmerkingen: