maandag 4 juli 2016

Dairynkwake

2016-1. - De priesterage van Ramskapelle was 144 roeden groot met een dairynkwake by tzuudwest eynde (M. COORNAERT, Westkapelle en Ramskapelle, p. 87). Wat is dit? - PDB

Gelijknamige broers

2016-1. - Bij de middeleeuwse adel kwam het voor, uitzonderlijk, maar niet geheel ongewoon, dat aan de twee oudste zonen dezelfde voornaam werd gegeven, vaak dan nog de naam van de vader. Dit was onder meer het geval bij Willem van Gullik fs. Willem, een aanvoerder van de Vlaamse troepen op de Groeningekouter in 1302. Deze naamgeving  paste in de strategie om de continuïteit van de familie in de verf te zetten. Het overlijden van de oudste zoon had dan geen gevolgen voor de continuïteit van de naam.
Kwam dit gebruik, kinderen in hetzelfde gezin met dezelfde voornaam, ook in niet adellijke kringen voor? - L.V.

Bedevaart in Krombeke

2016-1. - Vroeger, zeker in de 18de eeuw,  ging men op bedevaart naar de H. Blasius in de kerk van Krombeke (Biekorf, 1965, p. 58). Wat is er meer bekend over deze volksdevotie? - L.V.A.

Steen dragen

2016-1. - In de late middeleeuwen werden vrouwen van wilden ende onreyne levene onder meer gestraft door hen te verplichten de stenen van justitie te dragen tot aan het schavot. Dergelijke stenen zijn nog te zien aan de gevel van het stadhuis van Damme. Tot wanneer werden de stenen in de rechtspraak gebruikt? - Peter De Baets

Sluiten van Wakkens kerkepoorte

2016-1. - Zo zegt men van een deur die niet goed sluit. Men zegt ook: “sluiten lijk Eeklo’s poorten” (Biekorf, 1897, p. 270). Waarom precies Wakken? - L.V.A.

Boer Iwein

2015-4. - Wie was Boer Iwein, die nu en dan in Den Vlaming, een nieuwsblad uit Gent omstreeks 1841, artikels inzond over West-Vlaanderen? - L.V.A.

Vlaams woordenboekje uit 1781

2015-4. In 1781 zou er in Bergen (Henegouwen) een Vlaams-Frans woordenboekje gedrukt zijn om aan Walen Nederlands te leren. Is dit zo en wie was de auteur van dit werkje? - L.V.A.