maandag 4 juli 2016

Gelijknamige broers

2016-1. - Bij de middeleeuwse adel kwam het voor, uitzonderlijk, maar niet geheel ongewoon, dat aan de twee oudste zonen dezelfde voornaam werd gegeven, vaak dan nog de naam van de vader. Dit was onder meer het geval bij Willem van Gullik fs. Willem, een aanvoerder van de Vlaamse troepen op de Groeningekouter in 1302. Deze naamgeving  paste in de strategie om de continuïteit van de familie in de verf te zetten. Het overlijden van de oudste zoon had dan geen gevolgen voor de continuïteit van de naam.
Kwam dit gebruik, kinderen in hetzelfde gezin met dezelfde voornaam, ook in niet adellijke kringen voor? - L.V.

Geen opmerkingen: