maandag 27 juni 2016

Kerkbouw

2015-1. - In een rekening in het kerkarchief van Alveringem lees ik: “De somme van seven ponden, seven schellingen parisis. Dit over de leverynghe van drie voeren landt, 't welcke vervoert is geweest aen de selve kercke van Alverynghem, desen 22 9bre 1760, Buffeye”. In het kerkarchief van de O.-L.-Vrouwparochie van Nieuwpoort staat dan weer te lezen: “Joos vander Moere carreman voor 34 carren eerde omme de deure in Ste. Cristoffels cappelle te metsen” (1602-1603). Werd er wel eens aarde gebruikt om gewelven, deurbogen … tijdelijk te ondersteunen tijdens de bouw ? G.D.

Geen opmerkingen: