maandag 27 juni 2016

Rode en witte sporen

2015-1. - In het leenregister van de kasselrij van Ieper uit 1647-1648 staat: een leen… belast met een paer spooren roode als den burchgrave ridder es…ende als den burchgrave maer schiltcnape en is…witte spooren. De rode sporen waren het dubbel waard van witte sporen. Werd elders ook een onderscheid gemaakt tussen de gebruikte sporen en wat betekent wit en rood in deze tekst? - Peter De Baets


Geen opmerkingen: