donderdag 12 juni 2008

Waar ligt Gerina?

Vraagwinkel 2008 - 2. - In de kroniek van Despars staat vermeld dat de Van Straetens, na de moord op Karel de Goede, vluchtten naar Ierland en vandaar naar een eiland, dat men in latine Gerina heet. (Despars, ed. De Jonghe, deel 1, p. 307). Bij Lodewijk van Velthem staat: Nu woenden dese in Irlant/ Ende hadden daer verworven lant / Ane den coninc in deser maniere/ Datsi souden sonder faelgiere[n]/ Hem helpen houden des zees bort/ Ende haer landekijn eheten word/ van genen lieden Gerina. Waar ligt Gerina? Peter De Baets

Geen opmerkingen: