donderdag 12 juni 2008

Bijzondere grafschriften

Vraagwinkel 2008 - 2.
Menschelike vormen
Spyse voor de wormen
Van ghelycke weerde
Wil my ghedyncken
Die liggen en stincken
In tslyck der eirde

Dit grafschrift werd in 1891 genoteerd te Lissewege. Zijn nog dergelijke grafschriften op rijm gekend en gedocumenteerd? De zgn. grappige grafopschriften uit 18de eeuwse drukken mogen hier buiten beschouwing worden gelaten. PdB

Geen opmerkingen: