zaterdag 1 maart 2008

Kleine verscheidenheden

Kleine verscheidenheden is een bijzondere rubriek in het tijdschrift. Vanaf zijn ontstaan heeft Biekorf alle aandacht gegeven aan de historische lexicografie van de Vlaamse taal. Antoon Viaene gaf dit vorm in een aparte rubriek, waarvan hij de titel, Kleine verscheidenheden, stilzwijgend had ontleend aan de Brugse taalkundige Edward Gailliard.

Vanaf 2008 willen we deze rubriek opnieuw tot leven wekken. Kleine verscheidenheden wil een platform zijn voor het inventariseren, verklaren en contextualiseren van minder bekende of onbekende woorden en woordgroepen (al dan niet in MNW en WNT). Van belang zijn dus de vindplaatsen van het woord en de taal- en historische context.

Nooit eerder lazen, transcribeerden, onderzochten zovele mensen oude Vlaamse teksten, uitgegeven maar vooral onuitgegeven bronnen in archieven en bibliotheken. Als een klein gedeelte van de taalschat die dat oplevert kan worden vastgelegd in deze rubriek, dan is het opzet geslaagd. En waarom zouden deze lemma's niet kunnen worden opgebouwd met de inbreng van verschillende vorsers (genealogen, heemkundigen, taalkundigen, historic, enz.)?

Dit is met andere woorden een oproep aan al wie oude teksten uit westelijk Vlaanderen leest. Signaleer interessante woorden, bouw mee aan de lemma's die op stapel staan.

Geen opmerkingen: