zondag 24 februari 2008

Bovekerke, onbekend aan de Fransen?

Vraagwinkel 2008 - 1. - Naar het schijnt is Bovekerke de eenigste prochie van Vlaanderen, die de Franschen over honderd jaar nooit gevonden hebben, zoo ongelegen was ze en verscholen in de bosschen, schrijft pastoor L. Slosse in de Emulatie (jg. 1906, blz. 258). Hiervoor steunt pastoor Slosse op het (mondelinge) getuigenis van kanunnik Tanghe.
Dit zal wellicht niet waar geweest zijn. Maar waar haalde Tanghe deze bewering, die hij zelfs niet geschreven heeft in zijn opstel over deze gemeente in de Standaerd van Vlaenderen (26 juni 1851). L.V.A.

Geen opmerkingen: