donderdag 12 juni 2008

Expo 1935

Vraagwinkel 2008 - 2. - Dit jaar krijgt de Expo 1958 heel veel aandacht. Wordt er dan niet vlug vergeten dat ook in 1935 een Wereldtentoonstelling in Brussel werd georganiseerd? Zo massaal er in 1958 richting expo werd getrokken, zo weinig waren het er in 1935, nog volop crisisjaren. Zijn er lezers die de expo 1935 misschien zelf hebben meegemaakt en wat zijn hun ervaringen en herinneringen? Alle informatie is welkom. Ludo Vandamme

Geen opmerkingen: