donderdag 14 februari 2013

Resten van de stad Terwaan na 1553

Biekorf 2012-3. - De totale afbraak van de stad Terwaan, bevolen door Karel V, werd uitgevoerd in 1555 en latere jaren. De mannen die de stad ontmantelden, waren onder meer afkomstig uit Ieper en Gent, wellicht ook uit nog andere plaatsen.

Namen deze mannen waardevolle stukken (beelden, hout, enz.) mee naar huis? Zo is le Grand Christ de Thérouanne terecht gekomen in de kathedraal van Sint-Omaars. Het lijkt onwaarschijnlijk dat alles onder de slopershamer viel en dat er niet meer uit de kerken en huizen van de middeleeuwse bisschopsstad bewaard zou zijn gebleven. - L.V.A.

Geen opmerkingen: