donderdag 14 februari 2013

Een paard "op zijn Fransch"

Biekorf 2012-3. - In een advertentie (Gazette van Gend, 2 juli 1789) betreffende de diefstal van een merrie in Vinkt wordt het gestolen paard, waarvan alleen de voorste twee hoeven beslagen zijn, beschreven als “staende een weynig op zyn fransch”. Wat kan daarmee bedoeld zijn? . - P.H.

Geen opmerkingen: