zaterdag 11 augustus 2012

Antoon De Jaeghere

Biekorf 2012-2. - In april 1826 behaalde Antonius-Franciscus De Jaeghere uit Brugge de eerste prijs van de scheepsbouwkunde by de koninglyke Academie te Antwerpen. Hij was een zoon van den oud-kapiteyn de Jaeghere-de Meulenaere, thans scheepstimmermans baes op het fort Lapin, dit volgens de kroniek in de Provinciale Almanak van het jaar 1827.
Welke prijs was dat en wat is er verder van deze scheepsontwerper geworden? - L..V.A.

Geen opmerkingen: