zaterdag 11 augustus 2012

Welk spel was "Bonte Coe"?

Biekorf 2012-2. - In de keuren en statuten van het Brugse Vrije uit 1542 staat: van de bonte coe ende keghelbane thoudene ende der mede metsgaders alle andere onbehoorlicke ende ongheoorloofde spelen te spelen elcken den ban van drie jaeren.
Wat was “bonte coe”? - B.

Geen opmerkingen: