zondag 18 juli 2010

Laatste "aflezer" in Vlaanderen

Biekorf 2009-2 - In 1959 berichtte A. Bonnez in Biekorf (p. 74-78) over Remi Derink van Krombeke, die tot 1952 een bekende “aflezer” was. Hij overleed enkele jaren later.
Is dit de laatste “aflezer” van Vlaanderen geweest? - J.J.

Geen opmerkingen: