zondag 18 juli 2010

Armeniërs in Brugge

Biekorf 2009-2 - In de toeristische gids "Turkije" van Michiel Hatenboer lees ik op bladzijde 322: "Een diaspora kwam op gang, die grote vormen aannam toen die streek weer in handen kwam van de Seldsjoeken, die (in 1371) ook Klein-Armenië veroverden. Zeer veel Armeniërs trokken naar Europa; zelfs in Brugge werden ze gesignaleerd."
Kan de aanwezigheid van Armeniërs in Brugge blijken uit historische bronnen? - Jan De Mey

Geen opmerkingen: