zaterdag 10 januari 2015

Sint-Wulfram

2013-2. - In het cartularium van het Brugse rederijkersgilde van De Drie Santinnen staat een akte in verband met een schenking van grond gelegen in de heerlijkheid Vijve in de parochie Sint-Kruis in 1503. Op dit perceel waren enkele renten bezet, onder meer ten voordele van een  capelrye (kapelanie) gesticht in de Sint-Salvatorskerk in Brugge gheheeten sinte wulfrans. Is er iets bekend over deze kapelanie of over de devotie voor Sint-Wulfram in de late middeleeuwen? - Ludo Vandamme

Geen opmerkingen: