zaterdag 10 januari 2015

Gasthuis van Lombartsijde

2013-2. - In Lombardsijde bestond er vroeger een gasthuis (voor passante lieden?). Het wordt amper één maal vermeld door kanunnik Tanghe in zijn parochieboek over Lombardsijde (p. 20). Ook Karel De Flou haalt enkele citaten aan waarin het gasthuis ter sprake komt (Woordenboek der toponymie …). In deze kustplaats was er destijds een vermaarde bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw. Is er een verband tussen deze pelgrimage en het hospitaal? Is over dit kleine hospitaal iets meer bekend? - L.V.A.

Geen opmerkingen: