zaterdag 10 januari 2015

Sint-Juliaans ten dooden kinde

2013-4. - Sint-Julien, een parochie nabij Langemark, werd in de 15de eeuw ook geheten “in langhemarc … ligghende te sinte iuliens dat men heet ten dode kinde” (1401: De Flou, XIV, kol. 711). Deze benaming komt nog voor in 1447, maar nadien niet meer. Wat mag “ten doden kinde” hier wel beteken? - L.V.A.

Geen opmerkingen: