zaterdag 10 januari 2015

Scheepsvergoedingen voor parochiepatroon

2013-4. - Het altaar van Adinkerke behoorde toe aan het O.-L.-V.-kapittel van Sint-Omaars. In de vroege 14de eeuw had het recht op 10 sch. par./jaar voor elk schip dat uit dit kustdorp uitvoer (Westhoek, 2012, p. 150). Is dit een recht dat ook elders voorkwam? Hoe lang is die inning doorgegaan? En zijn er gegevens over wat dit jaarlijks opbracht en hoe de mariene bedrijvigheid hiermee gemeten kan worden? - Jan Van Acker

Geen opmerkingen: