zondag 18 juli 2010

Vigor in Veurne

Biekorf 2010-2 - Van de Vlaamse kapucijnen in het ancien régime kozen er slechts drie de kloosternaam Vigor, allen in de 17de eeuw (pater Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, dl. VII, De Vlaamse religieuzen, Antwerpen, 1952, nrs. 4540-4542). Twee van die drie, beiden behorend tot de hogere kringen, kwamen uit Veurne. Blijkbaar was de naam daar populair: in diezelfde eeuw werden ook de bekende schilders Vigor Boucquet en Vigor van Heede er geboren.
Hoe komt het dat die voornaam precies in Veurne zo vaak voorkomt? Of waar werden nog Vigors geboren? En verdween die populariteit in de 18de eeuw? - J. Jore

Geen opmerkingen: