zondag 18 juli 2010

Haute passe

Biekorf 2010-2 - In 1394 maakte ridder Filips de Visch zijn testament op (Cartulaire de l’abbye (…) Loo, ed. L. VAN HOLLEBEKE, Brussel, 1870, p. 84-86). Daarbij bedacht hij een reeks kerkelijke en liefdadige instellingen. Volgend op schenkingen aan de kerk en aan de dis van Lo, en voor schenkingen aan de vier orden en de Brielkerk van Ieper, vermeldt zijn laatste wil 4 sch. ten Hauten Passe.
Welke instelling wordt met dit erg kleine legaat bedoeld? - J. Van Acker

Geen opmerkingen: