zondag 18 juli 2010

Een rosule

Biekorf 2010-2 - In een visserijreglement te Deinze uit 1547 staat de volgende zinsnede: elcken visscher … sal vermoghen te hebbene, 32 balnetten, 8 mutsen ofte claernetten, twee rosulen, 1 cruysnette, 1 inghel roe …
Is een rosule een soort visnet? Het woord rosule ontbreekt in het MNW en het WNT. We vonden rosule ook in geen enkele dialectwoordenboek terug. - Dr. Luc Goeminne, Astene-Deinze

Geen opmerkingen: