zondag 18 juli 2010

Een Biekorver, die er was

Biekorf 2009-2 - Zo wordt in Biekorf, 1961, p. 245-246, een verslag ondertekend van een studieweekend op de Blankaart te Woumen, n.a.v. het 25-jarig bestaan van de Bond van de Westvlaamse Folkloristen in 1961. Hierop hadden E.I. Strubbe, A. Viaene, W. Giraldo en H. Stalpaert het woord gevoerd.
Allicht is de celebrant, die in de kapel van het kasteel een in memoriam schonk aan de overleden Folkloristen, allen oud-Biekorvers, hoofdredacteur Viaene zelf. Maar wie publiceerde dit verslag in Biekorf? En werden de referaten zelf ergens gepubliceerd? - J.J

Geen opmerkingen: