woensdag 27 mei 2009

Zoeken in de voorbije Biekorf-jaargangen

Op intiatief van de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle ontwikkelde Heemkunde West-Vlaanderen een databank voor heemkundige tijdschriften uit West-Vlaanderen. Dat houdt in dat alle West-Vlaamse tijdschriften op artikelniveau worden ontsloten. In deze elektronische databank kan onder meer worden gezocht op naam van de auteur, op titel van een artikel en op trefwoord. Deze databank is bijzonder welgekomen en het vele werk door vrijwilligers verdient alle lof.

Via deze databank is nu ook Biekorf ontsloten. Voorlopig zijn de jaargangen tot en met 1961 geëxcerpeerd. Verder afwerking wordt in het vooruitzicht gesteld. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een grote vraag.

Geen opmerkingen: