maandag 5 januari 2009

Karel van Mander als archeoloog

Biekorf 2008-4 - Karel van Mander (1548-1606) uit Meulebeke schrijft dat hij uit liefde voor zijn eerste leermeester, Lucas de Heere uit Gent, hem toestuurde eenen natuerlycken grooten kies of kaectant, welcken vijf ponden swaer was. Van Mander had deze grote tant gevonden ergens tussen zijn dorp Meulebeke en Ingelmunster, in eene plaetse die men heit, het dooder liederlandt. Op deze plaats had hij ook nog aangetroffen ander ghebeenten, en harnasch of yser wapeninghen, dat welkck een wonder ding was te zien. Wat heeft Van Mander hier ontdekt? Zijn daar later opgravingen over bekend? -ML

Geen opmerkingen: