maandag 5 januari 2009

Biekorf 2008/4: inhoud


Artikelen

Jan Van Acker - De laatste maanden van Sir Cranstoun te Veurne in 1752 370-390
Ronald Van Belle & Paul De Laey - Een contract met de duivel. Kapitein Louis Janssens (†650) en zijn schoonzoon 391-399
Luc De Vliegher - Vlaamse klachten over de geestelijkheid te Houthem (bij Komen), 1858,1877 400-402
Karel De Clerck - Achiel Van Acker als jonge militant 403-408
Koenraad Vandenbussche - De Siamese tweeling van Eernegem (1849-1850) 409-417
Franz Denys - Poperinge, de landsverdediging en de verdragen van Campoformio & Lunéville, 1793/97-1810 418-445
Koen Calis - Lady Morgans The Princess (1835): een literaire getuige van Brugge 446-451
Jacques Mertens - Maten en gewichten in het Cijferbouck van Adriaen vander Gucht (Brugge, 1569) 452-463
Jan Van Acker - 17de-eeuwse zwakzinnigen bij de Veurnse cellenbroerders 464-467
Koenraad Vandenbusche - Koninklijk wapen ter sauvegarde 468-471

Mengelmaren

Nog over Jeremias Bastingius (A.D.) 408. – Rosetti, Boutens en Verbeke (1906) (LV) 417. – Walschene (A.D.) 451. – Brugse meerseniers en de heilige Nicolaas van Myra, 1362 (A.D.) . – De oude parochies van Middelkerke en Westende (Luc Goeminne) 472. – Klerkenrijmpje (JVA) 472. – Nog West-Vlaamse onderwijzersbibliotheken (Ludo Vandamme) 473-474. – Jacob de Cherf en Alexander Farnese voor Ieper (1583) (LV) 475. – De West-Vlaamse windmolens in 2008 (Christian Devyt) 476. – De laatste weelde van Sint-Donaas, 1503-1558 (Alfons Dewitte) 477-478. – In memoriam André Himpe (1916-2008) (LV) 478. –Lancelot Blondeel in 1549: duidelijk luthers (A.D.). – Karel van Mander, † 1606 (Alfons Dewitte) 481-482. – Beeldenstorm in de Duinenabdij (Jef Cailliau) 484. – De boedelinventaris van Karel van Sint-Omaars, † 1569 (A.D.) 484-485. – Erratum Biekorf 2008-3 (JVA) 485

Beantwoorde vragen
Koninklijk wapen ter sauvegarde (Tim Piceu) 471. – Geen suicken maar snicken (Frans Debrabandere) 476. – Wetstenen (Alfons Theuninck) 481

Boekbesprekingen
B. Thijs, De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon, 481-482

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 486-487
Groenselier – Krampring – Schalmbuskens – Stringgracht – Uytghanghege – Watergreppen – Wintweeghe

Vraagwinkel 488-489
Gerrit Pieter Roos, Guido Gezelle en Karel De Flou – Veurne-Ambacht vergeleken met Indië – Ghelein de Vroede – Karel van Mander als archeoloog – Joseph baron Noos – Tatoeage bij Jeruzalemreizigers – Berecht vander seemte – De opmars van de dorsmachine – Charles Donny uit Brugge

Prenten
Portret van William Henry Cranstroun, gravure, 18de eeuw, 388 – Stadsplattegrond Brugge van Marcus Gerards (1562): detail met de aanduiding van het huis Cambron, 393 – Portret van de jonge Achiel Van Acker, foto, 1927, 404 – Artikel Siamese tweeling in Eernegem, The Times, 27 juni 1849, 410 – Arimethica: titelprent van het Cijferbouck van Adriaen vander Gucht, 1569, 453 – Provenance- en andere notities van Lancelot Blondeel in De artificiali perspectiva, 479

Register op de eigennamen (Jan Van Acker) 490-513

Inhoud 108 (2008) 514-519

1 opmerking:

Mike zei

Ik wil graag weten of op internet de inhoudsopgaven van Biekorf vanaf 1890 zijn te raadplegen. Ik wil nl een prosopografisch onderzoek verrichten naar mijn familie, die in de tweede helft van de zestiende eeuw in Brugge heeft gewoond.