maandag 4 juli 2016

Gislein de Coninck

2015-4. - In 1573 verschenen er in Gent hymnen van de hand van ene Gislein de Coninck. Zo geeft P.C. Serrure het op in Vaderlandsch Museum, 1 (1855), p. 99. Hij zou geboren zijn in Poperinge.
Wat is er meer bekend over deze dichter en zijn hymnen? - B

Geen opmerkingen: