maandag 4 juli 2016

Een Nederlandse colporteur uit Brugge

2015-2. - Francois van der Linden was een bekende kramer en colporteur, eerst in Brabant, vervolgens en vooral  in de Noordelijke Nederlanden, eerste helft 18de eeuw. Zie onder meer Jeroen Salman, Pedlars and the Popular Press (Leiden, 2014), Er deden vele verhalen over hem de ronde, ook in de vorm van drukwerkjes (Tome en grafschriften voor Francois van der Linden vermaerde kam en brilkramer over leden te Rotterdam (Rotterdam, ca. 1742)). In een satirische biografie wordt gezegd dat hij was geboren in Brugge en daar vertrok omdat zijn ouders hem voor het priesterschap hadden voorbestemd. Kan Van der Linden inderdaad in Brugge worden geplaatst? - B.

Geen opmerkingen: