maandag 4 juli 2016

Bagynken

2015-3. -  Het Sint-Juliaansgasthuis in Brugge liet zich na 1600 onder meer in met de zorg van vondelingen. Gevonden kinderen werden nauwgezet geregistreerd, onder meer met een beschrijving van hun kleren. Zo droegen verschillende vondelingen in de 17de eeuw een bagynken. Bijv.: ghewonden in eenen witten … luwere met … een bagynken met tandekens en een hemdeken en een neusdoucxken aen synen hals (J. Geldhof, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge 1275-1975 (Brugge, 1975), p. 206). Was is een bagynken? - L.V.

Geen opmerkingen: