maandag 4 juli 2016

Abt en gilde

2015 - 4. - Het hoofd van de gilde van Sint-Joos in Brugge werd aangeduid als abt. Sint-Joos was een passantenhuis in de Ezelstraat. In 1517 was Pieter van Meulebeke abdt  … vander ghilde van mijnen heere sent Joes staende inde Ezelstraete (Handelingen Genootschap voor Geschiedenis, 130 (1993), p. 135). Verder worden aldaar nog de deken en de zorgers van deze gilde bij naam genoemd.
Kwam de benaming ‘abt’ vaker voor om het hoofd van een gilde aan te duiden? Wijst deze titel op een bijzondere functie? - L.V.

Geen opmerkingen: