maandag 4 juli 2016

Franse straatnamen

2015-2. - In de Franse Tijd werden de gewone, oude straatnamen hier en daar vervangen door Franse (“revolutionaire”) benamingen. Nadien verdwenen deze namen om opnieuw plaats te maken voor de oude, vertrouwde benamingen. Deze naamsveranderingen zijn goed bekend in grote steden, maar gebeurde dit ook in de gewone dorpen? Bestaan er daar lijsten van?- L.V.A.

Geen opmerkingen: