zaterdag 10 januari 2015

Graf voor kinderen

2014-3. - In 1477 werd in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk een concessie gegeven aan Odomaer de Villa voor een graf met een lengte van drie voeten bestemd voor de kinderkins die men onder de haermen draghen mach, ende gheen ander, comende van de voorseide OdomaerWas dit een geijkte uitdrukking voor kinderen van een bepaalde grootte of ouderdom? Bestaan er nog andere voorbeelden van dergelijke concessies?- Peter De Baets

Geen opmerkingen: