zaterdag 10 januari 2015

Glazenier Andries de Cuupere

2013-3. - In 1562-63 leverde de Ieperse glazenier Andries de Cuupere een nieuw brandglasraam voor de kerk van Beveren bij Roeselare. Zijn er nog werken bekend van deze ambachtsman? - L.V.A.

Geen opmerkingen: