zaterdag 10 januari 2015

Gerson Bucerus

2013-1. - Gerson Bucerus van Vlaamse afkomst en predikant te Veere was één van de vertalers van de Statenbijbel, de eerste officiële Nederlandse bijbelvertaling waartoe de opdracht in 1618 werd gegeven tijdens de Synode van Dordrecht. In hetzelfde jaar publiceerde Bucerus een Dissertatio waarin hij het opnam voor de presbyterianen. Waar kwamen de Vlaamse voorouders van deze predikant vandaan? - L.V.A.

Geen opmerkingen: