donderdag 14 februari 2013

Vrouwenkloosters in Voormezele

Biekorf 2012-3. - In Voormezele stond er een mannenklooster (proosdij, later abdij) van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. In de middeleeuwen zou er aldaar, op het gehucht Sint-Elooi, ook een vrouwenklooster hebben gestaan van zusters augustinessen?
Is dit zo en wat is er desgevallend over dit klooster bekend? - L.V.A.

Geen opmerkingen: