donderdag 14 februari 2013

De heerlijkheid van Gorselle of Gosselis in WevelgemBiekorf 2012-3. - In Wevelgem lag er een heerlijkheid Gosselis (Gorselles, Gosseles) die toebehoorde aan de vrouwenabdij aldaar (P. FAVOREL, Geschiedenis van de Guldenbergabdij van Wevelgem, 1957, passim). De oudste vermelding dateert van 1554 (p. 46). De Flou kent dit toponiem ook (Woordenboek Toponymie, IV, 786), met een oudste vermelding uit 1652?
Wat betekent de naam Gosselis (en varianten)? - L.V.A.

Geen opmerkingen: