zaterdag 11 augustus 2012

Silveren bal in het bolspel

Biekorf 2012-1. - Het bolspel was altijd een populair volksvermaak in Vlaanderen. In de rekening van de parochiekosten van Oedelem van het jaar 1653 (BRUGGE, Rijksarchief, Brugse Vrije Registers, nr. 9070) werd een som van 6 ponden 15 schellingen betaald aan herbergier Andries vande Kerckhove voor “den coop en leveryn(ge) van drye tonnen goet bier daermede vereert en beschoncken wierden de speelders ghewonnen hebbende den silveren bal tot Bernem met een deel van tghemeente”. Is hier sprake van een soort wisselbeker in een tornooi tussen parochies? Heeft iemand weet van dergelijke prijskampen in het Brugse in die periode? - RONNY DEBBAUT

Geen opmerkingen: