zaterdag 11 augustus 2012

Professionele genealogen

Biekorf 2012-1. - Omstreeks het midden van de negentiende eeuw zagen in Parijs meerdere “agences de recherches d’héritiers” het licht. Deze agentschappen specialiseerden zich in het opsporen van erfgenamen van erfenissen waarvan niet onmiddellijk bloedverwanten bekend waren. Omstreeks 1900 richtte één van de meest bekende agentschappen ook een bijhuis op te Brussel. In Brugge verrichtte Eugeen Sanders (1838-1908), achtereenvolgens archivaris bij het Stads- en Rijksarchief, genealogische opzoekingen tegen betaling in het kader van erfeniskwesties. Hij liet zich ook vergoeden door historici (o.a. door Arthur Merghelynck) voor genealogisch onderzoek.
Zijn nog andere voorbeelden bekend van dergelijke professionele genealogen uit de achttiende of negentiende eeuw? - T.L.

Geen opmerkingen: