zaterdag 11 augustus 2012

Kunstenaars in 1396


Biekorf 2011-3. - Een rekening over de herstellingswerken aan het kasteel van Male uit 1396 geeft de namen weer van twee (Brugse?) kunstenaars-ambachtslieden, met name Jacob Zwyn, tailleur d’ymages, en Jehan Coene, maistre poindre de la ville de Bruges. Is er meer bekend over deze kunstenaars of ambachtslui en over hun werk? - L.V.A.

Geen opmerkingen: