zaterdag 11 augustus 2012

Kostschool in Zwevegem

Biekorf 2012-1. - Bij kanunnik G.F. Tanghe, in zijn Parochieboek van Sweveghem (1866), lezen we dat er in die jaren een kostschool bestond, gehouden door ene M. De Vriese.
Wat is er verder gekend van deze bloeiende instelling die niet minder dan 62 internen en 96 externen telde? D. Lescouhier die de Zwevegemse onderwijstoestanden beschrijft in zijn Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig leven (1925), spreekt er nergens over. - L.V.A.

Geen opmerkingen: