zaterdag 11 augustus 2012

Jan Cornepuut: Sint-Veerle in Gent en Sint-Gillis in Brugge

Biekorf 2011-4. - Vorig jaar werd op het Sint-Veerleplein in Gent, de plaats waar de voormalige Sint-Veerlekerk stond, een grafplaat met renaissancedecoratie gevonden, waarvan het opschrift begint als volgt: Sepvltvra magistri Ioannis Cornepvvt quondam curati Sancti Egidii Brvgensis…
Wie weet meer over deze geestelijke bedienaar die in 1567 overleed? - LV2 opmerkingen:

Annelies Somers zei

Jan Cornepuut verhuurt bij akte van 19 juni 1567 verleden voor de schepenen van Gedeele te Gent een "lochtink" toebehorend aan zijn kapelanij bij het altaar van Sint-Anna in de Sint-Veerlekerk te Gent.

AS zei

Correctie 19 juni 1565.