zaterdag 11 augustus 2012

Het oudste rouwbord

Biekorf 2011-2. - Volgens enkele websites is het oudste rouwbord (obiit) te vinden in Brugge, dateert het van 1457 en herdenkt het de dood van hertog Filips de Goede. Dat kan uiteraard niet, want de grote Bourgondische hertog overleed pas in 1467.
Maar waar is het oudste bewaarde rouwbord in de Nederlanden dan wel te vinden? En zijn er aanwijzingen dat het gebruik ook al vroeger voorkwam, b.v. op basis van testamenten of rekeningen van een sterfhuis? - JAN VAN ACKER

Geen opmerkingen: