zaterdag 11 augustus 2012

Gravin van Vlaanderen

Biekorf 2012-2. - Een zekere Poultier, een Franse militair gekazerneerd in Le Quesnoy, ontgraafde in 1792 het skelet van een gravin van Vlaanderen, en stond met de schedel van de gravin op het spreekgestoelte van de Franse Assemblée, met de belofte alle aristocraten op eenzelfde wijze te behandelen.
Is dit verhaal waar? Over welke gravin gaat het? - PETER DE BAETSGeen opmerkingen: