vrijdag 15 april 2011

Huwe in viskeuren

Biekorf 2011-1. - In de Nederlandstalige tekst van het gewoonterecht van Steenvoorde (oorspr. 1623) komt in het hoofdstuk over de vishandel de volgende bepaling voor: Niemant en sal moghen legghen ter vente eenighe huwen op de boete van xx s. enz. Huwen lijken dus vissen te zijn of er mee te maken te hebben. Maar wat zijn dit precies? - B. HOUVENAGHEL (F-EECKE)

Geen opmerkingen: