zondag 3 oktober 2010

Overleden parochianen onder de Eerste Communie

Biekorf 2010 - 3 - Op de jaarlijkse herinneringsprentjes voor de overleden parochianen van Houtem (Veurne) van omstreeks 1900 worden de overledenen sinds het vorige jaarprentje chronologisch opgesomd (oktober-oktober), met sterfdatum, naam, echtgenoot/echtgenote of ouders, en leeftijd. Tenminste de overledenen boven de Eerste Communie. Onder de Eerste Communie volstond men immers met de eenvoudige vermelding van het aantal kinderen: 4 Knechtjes en 4 meisjes in 1896-1897, 8 Knechtjes en 6 Meisjes in 1897-1898 enz.
Was dit elders ook zo? In recentere jaarprentjes werden kinderen soms gezet onder de noemer Engeltje in de hemel, met de precieze gegevens. - J.V.A.

Geen opmerkingen: